Trong 1 file Cad của em có nhiều bản vẽ cần in

bình thường em cứ phải quét xong in từng cái 1 rất là lâu

Lần trc ở quán in họ cứ quét đến đâu là in đến đấy

ai biết chỉ giáo cho em với?