Em muốn làm 1 cái cưa bàn mini để cưa gỗ hoặc vật liệu nhỏ khác như clip. Xin mọi người hướng dẫn và chỉ e mua mấy cái linh kiện ở đâu luôn, e mới lên sg nên ko rành. Xin cảm ơn.

em tham khảo ở đây, giống giống thế này
http://www.youtube.com/watch?v=NzRSE-ZMdR8