Chào tất cả mọi người! Hiện em đang làm đồ án môn học, em làm về công nghệ chế tạo bộ khuôn mẫu (chày cối) dập thuốc viên, vậy ai có tài liệu liện quan share cho mình tham khảo với. Xin chân thành cảm ơn.