Mời tất cả các bạn sinh viên và các anh chị cựu sinh viên cùng tham gia diễn đàn mới của sinh viên ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên tại địa chỉ SvTnut.Edu.Vn