công ty em có vụ tai nạn lao động, em đang lập biên bản nhưng chưa biết trình tự lập như thế nào
Bác nào có mẫu biên bản hiện trường tai nạn lao động không cho em xin
Thanks!!!