Xin chào mọi người!
Em đang làm đồ án tốt nghiệp đề tài thiết kế máy ta rô tự động.
Nhóm em mới mua cái máy ta rô mất gần chục triệu

Mà em không biết viết thuyết minh máy như thế nào
bác nào có đồ án tốt nghiệp thuyết minh máy khoan hay ta rô không cho em xin làm tài liệu tham khảo
Email: phu21031988@gmail.com
thank!