Anh em meslab ai có tài liệu gì về máy tiện 1A616 cho mình xin với. Mới nhận đồ án về máy này nhưng ít tài liệu quá.
Thanks mọi người nhiều nha.
Ai đã từng nghiên cứu cái máy này thì cho mình vài lời khuyên nha......