Tại sao phải lắp 2 ổ đũa côn cạnh nhau trên trục của trục vít? Các anh chị trên diễn đàn nhanh chóng giúp em mới. Em xin cảm ơn!