phần mềm này hỗ trợ viết code khi lập trình cho chíp AVR :
http://www.4shared.com/file/11501693...wnloadOrg.html