phần mềm này hỗ trợ viết code khi lập trình cho chíp AVR :
::::[Link này chỉ dành cho thành viên, hãy ĐĂNG NHẬP hoặc ĐĂNG KÝ]::::