PDA

View Full Version : TCVN về quy ước RENtrinhvu.tn
30-09-2012, 11:11 AM
Em chào các bác. Các bác cho em hỏi kí hiệu ren M70x1 thì ta tra bảng theo TCVN nào. Vì em thấy loại ren hệ Mét (TCVN 2246-77) chỉ có đến kích thước d=68 và loại ren hệ mét bước nhỏ (TCVN 2252-77) cũng chỉ có đến kích thước d=20. Và nếu như không có TCVN nào quy định thì ta xác định đường kính đáy ren thế nào.
Thank !

vantrongck2
30-09-2012, 11:26 AM
Em chào các bác. Các bác cho em hỏi kí hiệu ren M70x1 thì ta tra bảng theo TCVN nào. Vì em thấy loại ren hệ Mét (TCVN 2246-77) chỉ có đến kích thước d=68 và loại ren hệ mét bước nhỏ (TCVN 2252-77) cũng chỉ có đến kích thước d=20. Và nếu như không có TCVN nào quy định thì ta xác định đường kính đáy ren thế nào.
Thank !

nếu không có thì bạn tính đường kính ren và chiều cao ren thoe công thức bạn nhé
M70X1 thì có đường kính 70 và bước ren lầ 1 từ đó bạn tính theo công thức thì ra đường kính trong

iPumpkin
01-10-2012, 04:12 PM
Em chào các bác. Các bác cho em hỏi kí hiệu ren M70x1 thì ta tra bảng theo TCVN nào. Vì em thấy loại ren hệ Mét (TCVN 2246-77) chỉ có đến kích thước d=68 và loại ren hệ mét bước nhỏ (TCVN 2252-77) cũng chỉ có đến kích thước d=20. Và nếu như không có TCVN nào quy định thì ta xác định đường kính đáy ren thế nào.
Thank !

Mình thì chưa bao giờ làm cho công ty sử dụgn TCVN, kekeke. Mình nghĩ chắc Ren TCVN cũng giống ISO - nếu khác thì các bạn bổ sung nhé. Ren ISO thì có các đặc điểm sau:

1There are three kinds of ISO metric threads: coarse, fine, extra fine, the thread angle is 60o. The thread depth is 0.614 x pitch.

Metric Threads - Coarse Thread Pitches
Size - Nominal Diameter
(mm) Pitch1)
(mm) Clearance Drill
(mm) Tap Drill
(mm)
M 1.60 0.35 1.8 1.25
M 2.00 0.40 2.4 1.60
M 2.50 0.45 2.90 2.00
M 3.00 0.50 3.40 2.50
M 3.50 0.60 3.90 2.90

M 56.00 5.50 62.00 50.50
M 64.00 6.00 70.00 58.00
M 68.00 6.00 74.00 62.00

Metric Threads - Fine Thread Pitches
Size - Nominal Diameter
(mm) Pitch1)
(mm) Tap Drill
(mm)
M 1.0x0.2 0.20 0.80
M 1.1x0.2 0.20 0.90
M 1.2x0.2 0.20 1.00
M 1.4z0.2 0.20 1.20
M 1.6x0.2 0.20 1.40
M 1.8x0.2 0.20 1.60
M 2x0.25 0.25 1.75
M 2.2x0.25 0.25 1.95
M 2.5x0.35 0.35 2.10
M 3x0.35 0.35 2.60
M 3.5x0.35 0.35 3.10
M 4x0.5 0.50 3.50
M 4.5x0.5 0.50 4.00
M 5x0.5 0.50 4.50
M 5.5x0.5 0.50 5.00


M 30x1.5 1.50 28.50
M 30x2.0 2.00 28.00
M 30x3.0 3.00 27.00
M 32x1.5 1.50 30.50
M 32x2.0 2.00 30.00
M 33x1.5 1.50 31.50
M 33x2.0 2.00 31.00

M 68x3.0 3.00 65.00
M 68x4.0 4.00 64.00
M 70x1.5 1.50 68.50
M 70x2.0 2.00 68.00
M 70x3.0 3.00 67.00
M 70x4.0 4.00 66.00
M 70x6.0 6.00 64.00
M 72x1.5 1.50 70.50

.....
M 76x2.0 2.00 74.00
M 76x3.0 3.00 73.00
M 76x4.0 4.00 72.00
M 76x6.0 6.00 70.00
M 80x1.5 1.50 78.50
M 80x2.0 2.00 78.00
M 80x3.0 3.00 77.00
M 80x4.0 4.00 76.00
M 80x6.0 6.00 74.00
M 85x2.0 2.00 83.00
M 85x3.0 3.00 82.00
M 85x4.0 4.00 81.00

M 100x4.0 4.00 96.00
M 100x6.0 6.00 94.00


=====

Tùy theo loại ren và yêu cầu dung sai ren thì lổ drill khoan trước khi taro có giá trị như thế nào.

Phổ biến theo công thức: DK (lổ drill truoc khi taro) = DK danh nghĩa - bước ren.

reference: http://www.engineeringtoolbox.com/metric-threads-d_777.html

uocpham
13-11-2012, 08:56 PM
Vậy xin hỏ bác: Nếu trường hợp là cán ren thì như thế nào.Ví dụ muốn có M18x2.5 thì phải chuẩn bị phôi kích thước là bao nhiêu?