PDA

View Full Version : Nhiệm vụ của QC trong nhà máy sản xuất kết cấu thép?tddung
06-03-2012, 04:51 PM
....................

gameplay
09-03-2012, 11:15 PM
QC thì có 2 dạng: QC sản xuất ở nhà máy và QC công trường. Tủy theo quy mô của nhà máy thì QC có thể làm nhiều công việc như kiểm tra vật liệu đầu vào, lắp, hàn và sơn, NDT . Nếu nhà máy lớn sản xuất theo dây chuyền thì QC cũng được chia thành QC lắp, QC hàn, QC sơn... Trong ngành kết cấu thép thì thiết kế, lắp ráp, hàn và sơn áp dụng các tiêu chuẩn ASTM, AISC , AWS D1.1, MBMA, SSPC và tiêu chuẩn nhà máy.