PDA

View Full Version : Máy tóp đầu ống thủy lựchuynhxuansi
01-12-2010, 04:41 PM
Các anh có sơ đồ nguyên lý máy tóp đầu ống thủy lực không cho em xin với,năm sau em sẽ làm luận văn về vấn đề này,thầy nói trên meslab có nhưng em tìm không thấy.em cảm ơn

vutrongdoai
16-02-2011, 02:52 PM
lên văn phòng bộ môn gia công áp lực trường BK Hà Nội mà hỏi. địa chỉ tìm trên Google ấy